Home

Lions club Zoetermeer SOETERMARE


Lionsclub Zoetermeer Soetermare is een serviceclub (district 110 AZ). Serviceclubs hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw. Soetermare is een netwerk van vrouwen.

Opgericht: 13-2-2001,Charternight:12-5-2001

 

KoNingsontbijt 2020

Wilt u komen ontbijten op Koningsdag of een donatie doen voor het goede doel? Klik hier voor onze webshop!

Bestuur

 • Linda Bregman, presidente
 • Alice van Haeff, vice-presidente
 • Sofie van der Linden, secretaris
 • Henriette Franken, penningmeester
 • Karen Paternotte, past-presidente

Bijeenkomsten: eerste donderdag & derde donderdag om 19.00 in ‘restaurant Kromwijk’, Voorweg 133, 2716NH Zoetermeer / telefoon 079 321 74 98

Soetermare is aangesloten bij Lions Clubs International, die de volgende 6 doelstellingen kent:

 1. Het bevorderen van wederzijds internationaal begrip;
 2. Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerschap;
 3. Een actieve belangstelling voor het civiele, culturele, sociale en morele welzijn van de gemeenschap;
 4. De Lions Clubs verenigen in banden van vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
 5. Een platform zijn voor een open discussie over alle zaken van publiek belang;
 6. Het aanmoedigen van mensen om belangeloos hun gemeenschap te dienen, het bevorderen van hoge ethische waarden in beroep en bedrijf en in publiek en privaat handelen;

Soetermare is een club waarin centraal staan: vriendschap, belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten waarin de “we serve gedachte ” tot uiting komt. De missie van Soetermare is “sociaal denken en doen”.