Op deze pagina leest u regelmatig verslagen van activiteiten die de dames van Soetermare hebben gedaan.

 

VoorleesExpress krijgt €5000,-  van GZD

Voor de tweede maal organiseerden Lionsclub de Meerbloem en Lionsclub Soetermare het Groot Zoetermeers Dictee- dit jaar in het Erasmus college- waar ruim 90 deelnemers aan deelnamen. De docenten Nederlands van de vier middelbare scholen in Zoetermeer hadden in 12 zinnen een actuele en op het goede doel geënte tekst geproduceerd. Woorden als ‘ietsepietsie’, ‘thesaurier’, ‘douceurtje’ en déjà vu gevoel’ waren de instinkers die vele fouten opleverden.

Je kon individueel, of als team inschrijven. Zo waren er teams uit de politiek, van sociaal maatschappelijke organisaties, van docenten én van leerlingen van de middelbarere scholen.

Het was muisstil in de zaal, waar het dictee door burgemeester Aptroot werd voorgelezen. Elke zin diende voorzien te worden van een nummer en moest op een nieuwe regel geschreven  worden, zodat de ‘nakijkers’ zo snel mogelijk konden corrigeren. De laatste twee zinnen van het dictee deden een appèl op het naderende aftreden van de heer Aptroot als burgemeester: ‘Onze afscheidnemende burgervader heeft zich daarom ten tweeden male op-en-top geprepareerd op het declameren van de hem ge-e-mailde tekst. Geëmotioneerd nemen wij afscheid van de burgemeester en van de originele wijze waarop hij zelfs de meest oubollige woorden weer up-to-date laat klinken’. Na afloop werd burgemeester Aptroot bedankt met een applaus vanuit de zaal!

Tijdens het wachten op de uitslag vond de trekking van de loterij plaats, waren er lekkere hapjes verkrijgbaar van RAS catering en speelde schoolband Fabians Hot Four de sterren van de hemel.

Presentatoren Angelique Nijmeijer en Hans van der Kraan praatten het geheel met humor en vlot aan elkaar.

Winnares met slechts 3 fouten was Diana van Gelder en het beste teamresultaat leverde Helena Technical Translations met gemiddeld 24,3 fouten. Dit was ruim boven het gemiddelde van alle deelnemende kandidaten, dat op 33,9 fouten lag.

De opbrengst van €5000,- gaat naar de VoorleesExpress. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders wordt ernaar gestreefd dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

AnneMarie Hut, coördinator van de VoorleesExpress was blij verrast toen ze de cheque van €5000,- in ontvangst mocht nemen. ‘We kunnen met dit bedrag groeien van 70 naar 80 gezinnen’ die kunnen deelnemen aan de VoorleesExpress’, zo meldde ze. ‘Dat betekent dus ook dat we méér vrijwilligers kunnen opleiden. Een fantastisch resultaat’!

Na twee keer begint het Groot Zoetermeers Dictee een traditie te worden. Met een ‘Tot Volgend jaar’ beëindigde vicepresidente Alice van Haeff namens de beide organiserende Lionsclubs een mooie en goed georganiseerde middag.

Vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress?

Neem contact op met coördinator AnneMarie Hut

zoetermeer@voorleesexpress.nl

 


Leerlingen tekenen voor de vrede

‘De weg naar de vrede’, dat was dit jaar het thema van de Peace Poster Contest wat door Lionsclub Soetermare werd georganiseerd. Brugklasleerlingen van het ONC Parkdreef verdiepten zich met tekenlerares in het thema, tekentechnieken en het ontwerp van een poster. Het gevolg: tientallen prachtige kleurrijke posters waarin vooral vredestekens veelvuldig voorkwamen.

Zoetermeer – Uiteindelijk kozen de kunstenaars Verolique Jacobse en Joke Meijer (die de zieke Marja Milo verving) de tekening van Noah Vink en Romae van Rossum als beste poster. Een compleet verraste Dinand ten Bosch kreeg een eervolle vermelding. De drie winnaars werden door burgemeester Aptroot in het zonnetje gezet. Kunstenares Verolique Jacobse (tevens lid van Lions Soetermare) roemde het niveau van de posters van de leerlingen. “Jullie zijn eigenlijk allemaal winnaars”, aldus Jacobse. “De poster van Dinand valt op door het sterke kleurgebruik. Romae van Rossum heeft heel veel zeggingskracht in haar poster gedaan en de reis is vertaald als weg of spoor om er te komen. Ook in de poster van Noah Vink is de reis goed zichtbaar. De poster heeft bovendien een sterke compositie.”
Burgemeester Aptroot vertaalde het thema vrede naar de belevingswereld van de leerlingen. “Ook in Zoetermeer zijn gezinnen waar geen vrede is of voelen kinderen zich niet veilig op school omdat ze gepest worden”, aldus de burgemeester. Ook vertelde hij de leerlingen een verhaal over zijn werk als burgemeester. “Ik ging op bezoek bij een gezin dat voor de oorlog in Syrië was gevlucht. Ik ging er gewoon met mijn eigen auto heen. De kinderen konden niet geloven dat ik echt de burgemeester was. ‘Bij ons wordt de burgemeester omringd door militairen’, vertelden ze mij. Dat maakte diepe indruk”, aldus Aptroot.
Romae, Noah en Dinand zijn heel blij dat hun poster als beste is gekozen. “Ik heb de wereld verdeeld in een donker en slecht deel en een goed en gelukkig deel. Ook het milieu heb ik erin meegenomen”, vertelt Romae. Noah: “Ik heb een vredesduif getekend die via een straal licht op aarde neerkomt.”
Kunstenares Joke Meijer vertelt dat afstand belangrijk is. “Het is geen tekening maar een poster. De beste posters moeten er dus ook van een afstand uitspringen. Dat was met de posters van Noah, Romae en Dinand zeker het geval.”

De Peace Poster Contest is een jaarlijks evenement van Lions International en wordt in Zoetermeer verzorgd door de dames van Soetermare. De winnende posters gaan door naar de districtsronde. De winnaar van het district gaat naar de landelijke wedstrijd en de winnaar daarvan gaat naar de internationale verkiezing.