Goede doel ALSopdeweg

In het jaar 2017-2018 heeft de club voor het goede doel gekozen voor ALSopdeweg.

De Stichting ALSopdeweg! heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zorgverzekeraar of UWV. Dit kunnen heel praktische hulpmiddelen zijn zoals een fiets, IPad, of stoel.

Voor meer informatie zie de site: http://www.alsopdeweg.nl

No Comments

Post a Comment